Sekcijos

Sekcija A – Viešųjų paslaugų teikimas bendradarbiaujant

Moderatoriai – dr. Aušra Šukvietienė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanė; prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo valdymo kompetencijų tinklo koordinatorius, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius

 

Sekcija B – Saugumo iššūkiai: vadybos tobulinimas ir bendradarbiavimas 

Moderatorius – prof. dr. Borisas Melnikas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija