Pradžia

Mykolo Romerio universitetas, reaguodamas į koronaviruso pandemiją pasaulyje atšaukia kovo 18 d. numatytą konferenciją.

Dėl naujos konferencijos datos informuosime. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

 

7-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, kurią kasmet organizuoja MRU Viešojo valdymo fakultetas “BENDRADARBIAVIMU GRINDŽIAMAS VALDYMAS – VEIKSMINGUMO PAIEŠKOS”

Pastaraisiais dešimtmečiais viešasis valdymas patiria pokyčius, kuriuos sąlygoja informacinių technologijų raida, viešųjų finansų sektoriaus krizė, demografiniai procesai (gyventojų migracija, visuomenės senėjimas), visuomenės kultūrinių nuostatų ir vertybinių orientacijų kaita, naujų socialinio dalyvavimo formų atsiradimas.

Bendradarbiavimu grindžiamas valdymas apima skirtingas institucines valdymo formas ir praktikas: partnerystes tarp viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių, bendro išteklių valdymo mechanizmus, tarpvyriausybines bendradarbiavimo struktūras, kuriose dalyvauja skirtingų valdžios lygmenų (centrinio, regioninio, vietos savivaldos) ir šakų (įstatymų leidybos, vykdomosios, teisminės) institucijos, gyventojų ir paslaugų gavėjų įtraukimo į planavimą, sprendimų priėmimą, paslaugų projektavimą, teikimą ir vertinimą mechanizmus.

Konferencijos tikslas – aptarti veiksnius, sąlygojančius veiksmingą bendradarbiavimu grindžiamą valdymą, ir sukurti erdvę, kurioje mokslininkai ir praktikai iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių galėtų dalintis bendradarbiavimu grindžiamo valdymo patirtimis, problemomis ir pamokomis.

Tikimasi, kad ši konferencija stiprins tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą rengiant mokslinius projektus.

Konferencija vyks šių metų kovo 18 d. (trečiadienis), Mykolo Romerio laboratorijose (MRU LAB, Didlaukio g. 55, Vilnius).

 

Organizatoriai:

Viešojo valdymo kompetencijų tinklas

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

LR Vidaus reikalų ministerija

MRU Viešojo valdymo fakultetas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija